Mgr. Marie Janšová

předsedkyně

LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o.

Napsat zprávu

Marie Janšová je specialistkou a doporučovanou českou advokátkou v oblasti pracovního práva a expertkou na právo lidských zdrojů. Poskytuje komplexní pracovněprávní poradenství, včetně poradenství při nastavování pracovněprávních vztahů a mzdových systémů, pracovněprávních aspektů obchodních transakcí, problematiky přechodu práv a povinností, specifik právních vztahů s manažery, ochrany know-how, kolektivního vyjednávání a zastupování v pracovněprávních sporech a v řízení před správními orgány. Dále se zaměřuje na právní vztahy statutárních orgánů korporací, ochranu osobnosti a osobních údajů a spornou agendu. Marie pravidelně přednáší a publikuje. Opakovaně je řazena mezi nejdoporučovanější pracovněprávní specialisty v České republice (Chambers Europe, Who’s Who Legal). V roce 2022 byla oceněna jako Právník roku v oblasti pracovního práva. Je spoluautorkou Komentáře k zákoníku práce (C.H.Beck, 2018 a 2022).

Členství v profesních organizacích

  • European Employment Lawyers Association (EELA) - členka představenstva za ČR
  • Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV) - členka Kolegia expertů AKV
  • Česká advokátní komora (ČAK) - členka ČAK a členka pracovní komise ČAK pro pracovní právo

Být úspěšný v pracovním právu neznamená řídit se pouze literou zákona; je třeba pochopit smysl zákona, jeho sílu a moc v praxi a následně být schopný používat tyto znalosti v praxi k dosažení cílů a potřeb klienta.

~ Mgr. Marie Janšová

 

  • Zaměstnavatelů - velké a nadnárodní podniky

  • Zaměstnavatelů - malé a střední podniky

  • Zaměstnavatelů - nepodnikatelský sektor

  • Manažerů a vedoucích zaměstnanců

Neposkytuji

Moje hlavní specializace