O nás

Hlavním cílem spolku je zvyšovat kvalitu pracovního práva a jeho praktické aplikace na území České republiky. Vedle působení v českém pracovněprávním prostředí však spolek zajišťuje také mezinárodní rozměr své činnosti, a to zejména prostřednictvím spolupráce s nadnárodními a mezinárodními organizacemi s obdobným profilem aktivit.

Své cíle spolek realizuje především prostřednictvím:

  • účasti na tvorbě zákonů,
  • prosazování praktických změn v právních předpisech a způsobů jejich aplikace,
  • vyjadřování odborných stanovisek z prostředí osob věnujících se pracovnímu právu,
  • spolupráce se zaměstnavatelskými organizacemi, průmyslovými komorami a odbory,
  • spolupráce s profesními a samosprávnými organizacemi,
  • zdokonalování znalostí členů, organizování výměny zkušeností a znalostí v rámci asociace.
Členství

Členství v CzELA se dělí na řadové a čestné. Řadovým členem CzELA se může stát fyzická osoba, která:

  • je plně svéprávná,
  • je zapsána do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou,
  • po dobu nejméně 5 let vykonávala po většinu svého času věnovaného své profesní práci činnost vyžadující znalosti v oblasti pracovního práva.

Členství v CzELA je podmíněno splněním výše uvedených profesních předpokladů, vyplněním přihlášky, přijetím uchazeče valnou hromadou členů na návrh představenstva a uhrazením členského příspěvku.

Pokud se chcete stát členem CzELA, prosím kontaktujte nás na czela@czela.cz.

Čestným členem může být jmenována jakákoli osobnost z oblasti pracovního práva, která svými mimořádnými zásluhami ovlivnila české právní prostředí a v průběhu dlouholeté praxe si zajistila postavení mezi špičkovými odborníky ve svém oboru.

Stanovy:

Stanovy spolku si můžete stáhnout zde.

Žádost o členství v Czech Employment Lawyers Association, z.s.:

Žádost o členství v Czech Employment Lawyers Association, z.s. si můžete stáhnout zde.