Odkazy

 

Sbírky právních předpisů:

Sbírka předpisů - aktuální částky a předpisy připravované k vyhlášení
Sbírka zákonů a sbírka mezinárodních smluv - oficiální vydání sbírek na stránkách Ministerstva vnitra 

Ústavní orgány:

Poslanecká sněmovna - vyhledávání sněmovních tisků
Senát - dokumenty a legislativa
Vláda - aktuální programy jednání a záznamy

Státní správa:

Justice - portál Ministerstva spravedlnosti, obchodní rejstřík, nový občanský zákoník
MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Kalkulačka dávek nemocenského pojištění - výpočet výše nemocenského, ošetřovného a peněžité pomoci v mateřství
Důchodové kalkulačky - věková a důchodová kalkulačka, kalkulačka k důchodové reformě
Portál MPSV - integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí - zaměstnanost, EURES
ÚOOÚ - Úřad pro ochranu osobních údajů
Státní úřad inspekce práce - kontrola dodržování pracovněprávních předpisů a bezpečnosti práce
Hospodářská komora ČR - připomínkování legislativy
ČSSZ - Česká správa sociálního zabezpečení
Úřad práce - kontakty na jednotlivé úřady práce, informace o volných pracovních místech

Soudy:

Ústavní soud - rozhodovací činnost
Nejvyšší soud - vyhledávání rozhodnutí
Nejvyšší správní soud - rozhodnutí a stanoviska

Obrana proti diskriminaci:

Veřejný ochránce práv - ochrana proti diskriminaci
Odstranění diskriminace - stránky Evropské komise věnující se tématu diskriminace a obrany proti ní
LGBT - právní a psychologické poradenství 
Diskriminace, rovné příležitosti - právní poradna
Sdružení obrany spotřebitelů - antidiskriminační linka 

Další:

AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovněprávních vztahů
EPRAVO - články, soudní rozhodnutí, praktické rady
eLAW.cz - právo, judikatura, vzory smluv a podání
BOZP - aktuální informace z oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Mezinárodní:

EUR-Lex - přístup k právu Evropské unie
ESD - Evropský soudní dvůr
Euroskop - vše o členství ČR v Evropské unii
IBA - Mezinárodní asociace advokátů
EELA - Asociace evropských právníků specializujících se na pracovní právo
BusinessEurope - Konfederace evropských podniků
UEAPME - Evropská asociace živnostníků, malých a středních podniků
Evropská komise - oblast zaměstnanosti, sociálních věcí a rovných příležitostí