CzELA

Czech Employment Lawyers Association

Vítejte na stránkách spolku advokátů specializujících se na pracovní právo - Czech Employment Lawyers Association (CzELA).

CzELA vznikla v roce 2012 a spojila přední české advokáty, kteří dlouhodobě a aktivně působí v oblasti pracovního práva. Jednou z hybných sil, díky kterým byla realizována myšlenka vzniku pracovněprávní asociace, byla potřeba vytvořit prostředí, v němž se odborníci na pracovní právo mohou sejít, podělit se o cenné zkušenosti ze své praxe a společnými silami se pokusit změnit české pracovněprávní prostředí k větší efektivitě a lepšímu fungování.

Upozorňujeme, že CzELA neposkytuje právní služby ani právní poradenství. Pokud máte zájem o tyto služby, obraťte se prosím na jednotlivé členy CzELA, kteří tyto služby poskytují.

Výběr z článků

Pozměňovací návrhy k novele zákoníku práce zavádějící valorizační mechanismus minimální mzdy

Dne 7. 5. 2024 jsme vás informovali o tom, že vláda předložila do Poslanecké sněmovny novelu zákoníku práce s předpokládanou účinností k 1. 7. 2024. Tato novela, jejímž cílem je mj. zavést valorizační mechanismus minimální mzdy a transponovat tak směrnici EU 2022/2041 o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii, prošla dne 11. 6. 2024 v Poslanecké sněmovně druhým čtením, a to jak obecnou, tak podrobnou rozpravou.

Zvláštní dlouhodobý pobyt pro občany Ukrajiny

V současné době je občanům Ukrajiny, kteří uprchli v důsledku válečného konfliktu, vydávána dočasná ochrana s platností do konce března 2025. Ohledně jejího dalšího prodloužení probíhají na mezinárodní scéně diskuze, konečné slovo v této věci bude mít Rada Evropské unie.