CzELA

Czech Employment Lawyers Association

Vítejte na stránkách spolku advokátů specializujících se na pracovní právo - Czech Employment Lawyers Association (CzELA).

CzELA vznikla v roce 2012 a spojila přední české advokáty, kteří dlouhodobě a aktivně působí v oblasti pracovního práva. Jednou z hybných sil, díky kterým byla realizována myšlenka vzniku pracovněprávní asociace, byla potřeba vytvořit prostředí, v němž se odborníci na pracovní právo mohou sejít, podělit se o cenné zkušenosti ze své praxe a společnými silami se pokusit změnit české pracovněprávní prostředí k větší efektivitě a lepšímu fungování.

Upozorňujeme, že CzELA neposkytuje právní služby ani právní poradenství. Pokud máte zájem o tyto služby, obraťte se prosím na jednotlivé členy CzELA, kteří tyto služby poskytují.

Výběr z článků

Samorozvrhování pracovní dobu už od ledna?

Pozměňovací návrhy k novele zákoníku práce týkající se zejména kolektivního vyjednávání a valorizace minimální mzdy nově zahrnuly i možnost samorozvrhování pracovní doby. Právní úprava se tak přesunula z připravované „flexinovely“ zákoníku práce v připomínkovém řízení rovnou do Senátu.

Novinky v oblasti PLS

V souladu s požadavky antibyrokratického balíčku předložilo Ministerstvo zdravotnictví v březnu tohoto roku návrh novely zákona o specifických zdravotních službách. Návrh čeká na projednání vládou. V oblasti pracovního práce se novela dotkne zejména vstupních prohlídek a zavedení nového institutu tzv. opatření k podpoře zdraví.

K běhu prekluzivní lhůty pro výpověď z pracovního poměru pro porušování po-vinností – aneb, od kdy v

V nedávné době se Nejvyšší soud ČR zabýval otázkou zneužití počítače pro soukromé účely, tedy v praxi relativně častým „brouzdáním po internetu“ v pracovní době. Vzhledem k obecným závěrům, které zde ovšem Nejvyšší soud uvedl, je toto rozhodnutí relevantní i obecně pro jiná porušení povinností ze strany zaměstnance. Jedná se o roz-hodnutí 21Cdo 1407/2022.