Mgr. Ing. Tomáš Jelínek

člen CzELA

Advokát Eversheds Sutherland, advokátní kancelář, s.r.o.

Napsat zprávu

Tomáš Jelínek se zaměřuje na pracovní právo, insolvenční právo a soudní a rozhodčí řízení. 

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Vysokou školu ekonomickou a obchodní v Praze. Studoval také na Wirtschaftsuniversität ve Vídni.

Od roku 2014 je advokátem v kanceláři Eversheds Sutherland. Kromě právní praxe se věnuje také přednáškové a publikační činnosti, je autorem či spoluautorem řady článků z oblasti pracovního práva a komentáře C. H. Beck k zákoníku práce. 

Tomáš nabízí odborné znalosti v oblasti insolvenčního práva a zaměstnaneckých sporů a je aktivní v obecných každodenních pracovněprávních záležitostech.

Členství v profesních organizacích

  • Česká advokátní komora (ČAK)

Pracovní právo je věčné.

  • Zaměstnavatelů - velké a nadnárodní podniky

  • Zaměstnavatelů - malé a střední podniky

  • Manažerů a vedoucích zaměstnanců

Neposkytuji

Moje hlavní specializace