JUDr. Sabina Krajíčková, Ph.D.

člen CzELA

advokátka ve Squire Patton Boggs

Napsat zprávu

Sabina Krajíčková je advokátka se specializací na pracovní právo. Zaměřuje se na přípravu pracovních smluv, a to i smluv pro členy managementu, ukončování pracovních poměrů včetně jednání s dotčenými zaměstnanci. Dále se zabývá přípravou a navrhování interních předpisů a směrnic, poradenství v oblasti zákonného přechodu zaměstnanců (TUPE), jakož i poradenství v imigračních otázkách, antidiskriminačních sporech a v dalších pracovněprávních záležitostech. Velmi často také radí klientům v due diligence projektech z pracovněprávní perspektivy. Kromě toho má Sabina rovněž zkušenosti s přípravou a revizí různých obchodních smluv, vypracováváním právních stanovisek a analýz, jakož i se zastupováním klientů před soudy a mimosoudním řešením sporů. Magisterské studium vystudovala na Právnické fakultě Univerzity Palackého a doktorské studium absolvovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během svých studií a i následného výkonu právní praxe se zúčastnila několika odborných stáží, a to zejména ve Španělsku. 

Kromě českého jazyka hovoří Sabina plynně anglicky a španělsky.

Členství v profesních organizacích

  • Česká advokátní komora (ČAK) 

Na okolnostech nezáleží, vždy existuje řešení. 

  • Zaměstnavatelů - velké a nadnárodní podniky

  • Zaměstnavatelů - malé a střední podniky

  • Zaměstnavatelů - nepodnikatelský sektor

  • Manažerů a vedoucích zaměstnanců

  • Zaměstnanců

Poskytuji v omezeném rozsahu

Moje hlavní specializace