Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

člen CZELA

advokát v ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.

+420 732 441 267

Napsat zprávu

Jakub je právníkem, který se ve své praxi specializuje výhradně na pracovní právo. V současné době působí jako vedoucí pracovněprávního oddělení v mezinárodní advokátní kanceláři ARROWS ETL Global. V rámci své praxe pravidelně publikuje (EPRAVO.cz, Právní prostor, Iurium, Firemní Sociolog) a věnuje se také odbornému školení zaměstnanců pro různorodé vzdělávací platformy (zejména Seduo.cz). Jakubovou hlavní specializací je zastupování klientů v rámci kontrol státního úřadu inspekce práce a v případném následném přestupkovém řízení.

Členství v profesních organizacích

Kontrolní rada České advokátní komory (ČAK)

Jednota českých právníků

Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV) - člen

Zprostředkovatel pro řešení kolektivních pracovněprávních sporů zapsaný na seznamu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Hospodářská komora České republiky - člen sekce zaměstnanosti a práce

Okresní hospodářské komory Olomouc, Přerov, Prostějov a Šumperk

Některým lidem nejde o to, co je logické, jako peníze. nedají se koupit, přinutit, přemluvit ani přimět k vyjednávání.

 

  • Zaměstnavatelů - velké a nadnárodní podniky

  • Zaměstnavatelů - malé a střední podniky

  • Zaměstnavatelů - nepodnikatelský sektor

  • Odborových organizací

  • Manažerů a vedoucích zaměstnanců

  • Zaměstnanců

Poskytuji v omezeném rozsahu

Moje hlavní specializace