JUDr. Bc. Michal Peškar

člen CzELA

Partner v Randl Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

+420 222 755 311

Napsat zprávu

Michal se ve své praxi specializuje zejména na pracovní dobu, ukončování pracovních poměrů, dovolenou, elektronizaci v personalistice, pracovnělékařské služby a odměňování.

Členství v profesních organizacích

  • Česká advokátní komora (ČAK)
  • European Employment Lawyers Association (EELA)
  • Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV) - člen kolegia expertů
  • Společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení - člen

Právník by se neměl bát matematiky.

  • Zaměstnavatelů - velké a nadnárodní podniky

  • Zaměstnavatelů - malé a střední podniky

  • Zaměstnavatelů - nepodnikatelský sektor

Poskytuji v omezeném rozsahu

Moje hlavní specializace