JUDr. Alice Mlýnková, Ph.D.

člen CZELA

LTA Legal s.r.o.

Napsat zprávu

Alice Mlýnková je advokátkou specializující se na pracovní právo, trvale spolupracující s advokátní kanceláří LTA Legal s.r.o. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze vystudovala magisterský a doktorský studijní program a od roku 2010 je členkou České advokátní komory. V rámci své právní praxe dlouhodobě poskytuje poradenství českým i zahraničním klientům primárně v oblasti pracovního práva včetně zastupování zaměstnanců i zaměstnavatelů v soudních a správních řízeních. Zabývá se rovněž související problematikou z oblasti korporátního práva a ochrany osobních údajů. Je autorkou řady odborných článků a publikace „Skončení pracovního poměru v souvislostech“.

Členství v profesních organizacích

  • Česká advokátní komora (ČAK)
  • Členka řídícího výboru sítě The Law Firm Network
  • European Employment Lawyers Association (EELA)

Právo a byznys musí mluvit stejnou řečí.

    Neposkytuji

    Moje hlavní specializace