JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.

člen CzELA

Partnerka v Randls Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

+420 222 755 311

Napsat zprávu

Nataša se ve své praxi specializuje zejmena na kolektivní vyjednávání, přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, dočasné přidělování zaměstnanců, ukončování pracovních poměrů, reorganizaci, vysílání zaměstnanců a personalistiku.

Členství v profesních organizacích

  • European Employment Lawyers Association (EELA) - členka
  • Zprostředkovatelka pro řešení kolektivních sporů - registrována v seznamu vedeném Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV)
  • Česká advokátní komora (ČAK)

Úspěch v pracovním právu nepřináší jen jeho znalost, ale také schopnost vcítit se do situace zaměstnance i zaměstnavatele a najít nejen právní, ale i lidské řešení sporu. Bez trpělivého naslouchání se pracovní právo prostě dělat nedá.

    Poskytuji v omezeném rozsahu

    Moje hlavní specializace