JUDr. Kateřina Demová, Ph.D.

člen CzELA

Aegis Law, advokátní kancelář, s.r.o.

Napsat zprávu

Kateřina Demová je advokátkou, která se ve své praxi zaměřuje zejména na pracovní právo a související záležitosti.

Kateřina Demová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, a to jak magisterské, tak doktorské studium (Ph.D.). Studovala rovněž na Právnické fakultě Technické univerzity v Drážďanech. Věnuje se rovněž publikační a přednáškové činnosti.

Kateřina Demová je opakovaně doporučována mezinárodním žebříčkem Legal500 v oblasti pracovního práva. 

Členství v profesních organizacích

  • Česká advokátní komora (ČAK)
  • Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 

Štěstí přeje připraveným.

  • Zaměstnavatelů - velké a nadnárodní podniky

  • Zaměstnavatelů - malé a střední podniky

  • Manažerů a vedoucích zaměstnanců

  • Zaměstnanců

Poskytuji v omezeném rozsahu

Moje hlavní specializace