JUDr. Dominik Brůha Ph.D.

člen CzELA

Samostatný advokát

+420 736 504 749

Napsat zprávu

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. ukončil studium Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni absolutoriem v roce 2000, o dva roky později složil státní rigorózní zkoušku a získal titul JUDr, v roce 2009 složil státní doktorskou zkoušku a získal titul Ph.D.

Členství v profesních organizacích

  • Česká advokátní komora (ČAK)
  • Jednota českých právníků - člen výboru pražského sdružení
  • European Employment Lawyers Association (EELA)
  • Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV) - člen Kolegia expertů
  • Zprostředkovatel a rozhodce kolektivních pracovněprávních sporů zapsaný na seznamu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
Dobře odvedená práce a korektní přístup se stále ještě vyplatí.
  • Zaměstnavatelů - velké a nadnárodní podniky

  • Zaměstnavatelů - malé a střední podniky

  • Zaměstnavatelů - nepodnikatelský sektor

  • Odborových organizací

Poskytuji v omezeném rozsahu

Moje hlavní specializace