Zrušení pracovního poměru ve zkušební době těhotné zaměstnankyně

Veronika Odrobinová

Datum publikace: 14.06.2021

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2410/2020 potvrdil, že i zrušení pracovního poměru ve zkušební době může být diskriminací a takové zrušení bude z tohoto důvodu neplatné. V daném případě zaměstnankyně pracovala jako lesní dělnice. Po měsíci trvání pracovního poměru sdělila nadřízenému, že je těhotná a požádala ho o převedení na jinou práci. O několik dní později se podrobila mimořádné zdravotní prohlídce, se závěrem, že dlouhodobě pozbyla zdravotní způsobilost k výkonu práce – jediným důvodem nezpůsobilosti bylo přitom její těhotenství. Zaměstnavatel na základě závěrů zdravotního posudku zrušil se zaměstnankyní pracovní poměr „bez uvedení důvodu“. V této situaci Nejvyšší soud dospěl k závěru, že skutečným, byť ve zrušením neuvedeným důvodem, zrušení pracovního poměru žalobkyně bylo její těhotenství a jednalo se tudíž o nepřípustnou diskriminaci.