Změna v oblasti cestovních náhrad od 1.7.2023

Kateřina Demová

Datum publikace: 28.06.2023

Současná turbulentní ekonomická situace vede mimo jiné také k četnější legislativní aktivitě, a to též v pracovněprávní oblasti.

Aktuálně tak například s účinností od 1.7.2023 dojde ke změně v oblasti cestovních náhrad, konkrétně ke změně výše průměrné ceny za 1 litr motorové nafty podle ustanovení § 158 odst. 3 a ustanovení § 189 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), tedy v případě, kdy zaměstnanec hodnověrným způsobem neprokáže cenu pohonné hmoty, a zaměstnavatel proto použije pro určení výše náhrady průměrnou cenu pohonné hmoty stanovenou prováděcím právním předpisem.

Výše průměrné ceny za 1 litr motorové nafty v současné době na základě prováděcího právního předpisu, konkrétně na základě ustanovení § 4 písm. c) vyhlášky č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023, ve znění vyhlášky č. 85/2023 Sb., činí 44,10 Kč, což jistě neodpovídá aktuální tržní ceně.

Dle ustanovení § 189 odst. 2 zákoníku práce je přitom Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky zmocněno v mimořádném termínu upravit vyhláškou sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné nebo průměrnou cenu pohonných hmot, jakmile se podle údajů Českého statistického úřadu některá z těchto cen ode dne účinnosti zákoníku práce, nebo ode dne účinnosti poslední úpravy obsažené v prováděcí vyhlášce, zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.

Vzhledem k tomu, že dle údajů Českého statistického úřadu za měsíc duben 2023 došlo ke snížení průměrné ceny 1 litru motorové nafty oproti částce aktuálně stanovené ve výše uvedené prováděcí vyhlášce o 22 % ,[1]upravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky průměrnou cenu za 1 litr motorové nafty, a to na základě vyhlášky č. 191/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023, ve znění vyhlášky č. 85/2023 Sb. 

Od 1.7.2023 tak bude průměrná cena za 1 litr motorové nafty stanovena na 34,40 Kč, což zaměstnavatelé jistě uvítají.

JUDr. Kateřina Demová, Ph.D.