Povinné ohlašování zaměstnanců s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech a další povinnosti

Matěj Daněk

Datum publikace: 10.05.2023

V rámci legislativních změn v tzv. lex Ukrajina (jedná se konkrétně o zákon č. 75/2023 Sb., který je účinný od 1.4.2023) dopadají na zaměstnavatele nové povinnosti prostřednictvím změny zákona o zaměstnanosti. V rámci těchto změn je zaměstnavatel nově povinen nahlásit nástup zaměstnance, který je cizincem s dočasnou ochranou a který je současně:

  • v pracovním poměru, nebo činného na základě dohody o pracovní činnosti, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu podle zákona o nemocenském pojištění, nebo
  • činného na základě dohody o provedení práce,

České správě sociálního zabezpečení, a to ve lhůtě do 8 kalendářních dnů ode dne nástupu do zaměstnání. Stejným způsobem je zaměstnavatel povinen ohlásit i změnu údajů uvedených na oznámení o nástupu zaměstnance s dočasnou ochranou.

Změny se týkají i registru zaměstnavatelů, kam se musí přihlásit každý zaměstnavatel, který zaměstnává zaměstnance s dočasnou ochranou, a to i kdyby mu tato povinnost dosud dle zákona o nemocenském pojištění nevznikla. 

V případě výše uvedených zaměstnanců s dočasnou ochranou, kteří nastoupili k zaměstnavateli před účinností novely a jejich pracovněprávní vztah stále trvá, musí zaměstnavatel oznámit jejich nástup dodatečně do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti novely. Povinnost pro zaměstnavatele neplatí pouze, pokud dotčený pracovněprávní vztah skončí do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti novely. Obdobná povinnost se vztahuje i na dodatečné přihlášení zaměstnavatele do registru zaměstnavatelů. 

Za porušení výše uvedených oznamovacích (registračních) povinností hrozí zaměstnavateli dle zákona o zaměstnanosti pokuta až do výše 100 000 Kč.

Závěrem, v rámci posuzování podmínek pro výplatu humanitární dávky jsou nově zaměstnavatelé povinni na výzvu krajské pobočky Úřadu práce ČR zaslat potvrzení o výši příjmu žadatele nebo dalších osob uvedených v žádosti o humanitární dávku s tím, že toto potvrzení musí být krajské pobočce ÚPČR zasláno do 8 dnů ode dne doručení výzvy