Novela zákoníku práce

Tereza Landwehrmann

Datum publikace: 08.06.2020

Poslanecká sněmovna dne 29. května 2020 ve třetím čtení schválila další tzv. velkou novelu zákoníku práce. Ačkoli se nelze zcela ztotožnit s prezentací této novely ze strany MPSV v tom smyslu, že jde „o výraznou pomoc zaměstnavatelům i rodinám“, novela zákoníku práce bezpochyby přináší několik novinek, které pracovněprávní praxi přinesou určitou úlevu.

Mezi tyto novinky patří zejména změny v úpravě doručování, které alespoň částečně reflektují praktické komplikace při doručování pracovněprávních písemností, a spravedlivější výpočet dovolené (která se bude nově odvíjet od počtu odpracovaných hodin, nikoli od počtu odpracovaných dní); pozitivně lze hodnotit i řadu legislativně technických zpřesnění.

Další změny se týkají vysílání zaměstnanců do zahraničí, vydávání potvrzení o zaměstnání v případě některých DPP, navýšení finanční náhrady pro pozůstalé po zaměstnanci, který zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, poskytování pracovního volna s náhradou mzdy pro zaměstnance činné na sportovních soustředěních dětí a mládeže či poskytování náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Nejvíce propagovaným bodem novely zákoníku práce je zavedení institutu sdíleného pracovního místa jakožto flexibilní formy práce, kdy se o jednu pracovní pozici podělí min. dva zaměstnanci s kratší pracovní dobou, ale stejnou pracovní náplní – z čehož mají profitovat jak zúčastnění zaměstnanci, tak zaměstnavatel, neboť má jít o „velmi jednoduché administrativní řešení, které nemá dodatečné nároky na zřizování nových pracovních míst“. Bude zajímavé v praxi sledovat, jak se tento institut uplatní a zda přinese kýžená pozitiva a sociální jistoty.

Účinnost novely zákoníku práce nastane ve svou etapách – obecně nabývá účinnosti již 30. července 2020, některé body novely (zejm. zavedení sdíleného pracovního místa, nová úprava výpočtu dovolené a náhrada újmy na zdraví) budou účinné od 1. ledna 2021.

Novela zákoníku práce nyní postupuje do Senátu, kde byla zařazena na pořad 24. schůze (od 10. 6. 2020) jako bod č. 3.