Minimální a zaručená mzda v roce 2021

Veronika Bočanová

Datum publikace: 18.11.2020

Vláda na svém pondělním zasedání (16. 11. 2020) schválila mimo jiné novou výši minimální mzdy a minimálních úrovní zaručené mzdy. Text schvalujícího usnesení není k okamžiku sepsání tohoto příspěvku veřejně dostupný.

Podle tiskové zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí schválila vláda nárůst minimální mzdy o 600 Kč na novou výši 15 200 Kč (měsíční výše) nebo 90,50 Kč (hodinová výše). Odbory požadovaly zvýšení o 1 400 Kč, zaměstnavatelé požadovali zachování stávající úrovně minimální mzdy (14 600 Kč). Podle Ministerstva práce a sociálních věcí by zvýšení minimální mzdy mělo přinést od státního rozpočtu o zhruba 330 mil. Kč za rok více na sociálním pojištění a o cca 140 mil. Kč by měly být vyšší příjmy ze zdravotního pojištění. Pro podnikatelský sektor to dle ministerstva bude znamenat zvýšení ročních mzdových nákladů zaměstnavatelů o cca 1,4 mld. Kč a v nepodnikatelské sféře o zhruba 54 mil. Kč.

Na zvýšení minimální mzdy je navázáno také zvýšení minimálních úrovní zaručené mzdy, která je stanovena pro celkem 8 skupin prací definovaných složitostí práce, odpovědností a namáhavostí. Nutno dodat, že nejnižší úrovně zaručené mzdy se uplatňují u zaměstnavatelů, u nichž nejsou mzdy sjednány v kolektivních smlouvách, a u zaměstnavatelů, kteří odměňují své zaměstnance platem (státní sektor – zaměstnavatelé vyjmenovaní v § 109 odst. 3 zákoníku práce). Částky jsou stanoveny pro 40 hodinovou stanovenou týdenní pracovní dobu. Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby se hodinové sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy úměrně zkrácení týdenní pracovní doby zvyšují.

Přehled aktuálních i nových (od 1. 1. 2021) úrovní zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací je uveden v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí spolu s příkladným uvedením prací, které do jednotlivých skupin patří. Nejvyšší, tedy 8., skupina prací odpovídající 15. a 16. platové třídě (odborníci na finanční a obchodní strategie organizací, makléři na finančních a kapitálových trzích, špičkoví vědečtí pracovníci řešící principiálně nové vědeckovýzkumné okruhy) bude od 1. 1. 2021 limitována nejnižší úrovní zaručené měsíční mzdy ve výši 30 400 Kč a hodinové ve výši 181 Kč.

Celý text tiskové zprávy je dostupný zde:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/16_11_2020_TZ_minimalni_mzda.pdf/

Nová výše minimální mzdy a minimálních úrovní zaručené mzdy musí být přijata formou nařízení vlády, kterým bude změněno nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.