Konkludentní změna pracovní smlouvy?

Anna Diblíková

Datum publikace: 31.01.2024

V praxi se někdy setkáváme se situacemi, kdy skutečný druh práce vykonávaný zaměstnancem neodpovídá pozici uvedené v pracovní smlouvě. Obvykle proto, že zaměstnavatel zapomněl se zaměstnancem uzavřít písemný dodatek k pracovní smlouvě a místo toho, například, pouze uvedl novou pozici v aktualizovaném mzdovém výměru. 

Chybějící písemná forma sice nezpůsobuje neplatnost takové změny, ale může zkomplikovat situaci v případě výpovědi pro nadbytečnost nebo pro nesplňování požadavků. V obou uvedených případech je totiž klíčové, na jaké pozici zaměstnanec pracuje:

  •  při nadbytečnosti ruší zaměstnavatel konkrétní pozici a v důsledku toho je konkrétní zaměstnanec nadbytečný; a
  • při výpovědi pro nesplňování požadavků se posuzují požadavky stanovené pro danou pozici.

Městský soud v Praze[1] a Nejvyšší soud ČR ve svém navazujícím usnesení[2] shrnuly, kdy lze dovodit konkludentně uzavřenou dohodu o změně pracovní pozice:

  •  zaměstnanec několik týdnů předával svoji původní agendu novému kolegovi a změna pozic byla oznámena emailem všem zaměstnancům;
  • zaměstnanci byla od dne účinnosti změny přidělována nová práce, kterou bez námitek vykonával;
  • zaměstnanec za novou práci pobíral mzdu stanovenou mzdovým výměrem, jehož doručení potvrdil podpisem; a
  • zaměstnanec podepsal KPI pro svoji novou pozici.

Co z toho plyne pro zaměstnavatele? Pokud opomenete písemně potvrdit změnu pracovní pozice, není ještě nic ztraceno. Vždy je však lepší mít vše řádně podepsané, abyste se vyhnuli nepříjemným diskusím a soudním sporům. Možnost podepisovat dodatky k pracovním smlouvám elektronicky (dána novelou zákoníku práce) vám značně usnadní související administrativu.

 

[1] Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 2.11.2022, spis. zn. 62 Cdo 210/2022-221

[2] Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14.11.2023, spis. zn. 21 Cdo 1131/2023, dostupné na nsoud.cz.