Flexibilní novela zákoníku práce s ambicí účinnosti od ledna 2025

Markéta Cibulková

Datum publikace: 15.05.2024

Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo v polovině dubna 2024 dlouho očekávanou tzv. flexibilní novelu zákoníku práce, která je výsledkem diskuse expertní pracovní skupiny a vypořádání téměř 120 podnětů od sociálních partnerů, zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů, odborníků z pracovněprávní praxe i vládních koaličních stran. Navrhovaná novela zákoníku práce má za cíl reagovat na vývoj a potřeby moderního pracovního trhu a slibuje konkurenceschopné, účelné a prakticky uchopené změny. Počítá se, že paragrafové znění novely bude předloženo vládě v květnu 2024. Samotná novela má nabýt účinnosti v lednu 2025. 

Co přesně se navrhuje? Níže jsou uvedeny stručně hlavní okruhy změn a nejzásadnější body novely.

1. Větší flexibilita při skončení pracovního poměru

 • Výpovědní doba začne běžet v závislosti na dni doručení výpovědi;
 • Slučují se výpovědní důvody související se ztrátou zdravotní způsobilosti (pracovní úraz, nemoc z povolání vs. onemocnění z obecných příčin, nepracovní úraz);
 • Místo odstupného při skončení pracovního poměru z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání bude pojišťovna refundovat náhradu nemajetkové újmy ve výši 12násobku průměrného výdělku;
 • Zkrácení výpovědní doby na 1 měsíc při porušení „pracovní kázně“ a při nesplňování požadavků zaměstnavatele a zákonných předpokladů;
 • Prodloužení subjektivní a objektivní lhůty pro výpověď pro porušení povinností zaměstnance na 3 respektive 15 měsíců; 
 • Zakotvení práva na dovolenou pro zaměstnance v případě neplatného rozvázání pracovního poměru;
 • Další zpřesnění nároků zaměstnanců v případě neplatného rozvázání pracovního poměru.

2. Jistota a flexibilita pro pracující rodiče

 •  Podporuje se dřívější návrat z rodičovské dovolené tím, že se zaměstnancům zaručuje stejné pracovní místo, respektive pozice (nejen druh práce) v případě, že se zaměstnanec vrátí zpět do 2 let věku dítěte;
 • Pravidlo „třikrát a dost“ v případě řetězení pracovního poměru na dobu určitou nebude platit pokud se zastupuje zaměstnanec na mateřské nebo rodičovské dovolené; navrhuje se ovšem limit 9 let v celku;
 • Během rodičovské dovolené bude možné vykonávat u zaměstnavatele stejnou práci na DPP nebo DPČ.

3. Ostatní navrhované změny

 • Prodloužení zkušební doby na 4 měsíce u řadových zaměstnanců, až na 8 měsíců u vedoucích zaměstnanců a možnost následného prodlužování zkušební doby;
 • Samo-rozvrhování pracovní doby zaměstnancem i na pracovišti zaměstnavatele (po předchozí dohodě se zaměstnancem);
 • Výplata mzdy i v jiné měně než české;
 • Snazší elektronické doručování mzdového a platového výměru (navrhuje se doručování i na interní emailové adresy zaměstnanců);
 • Jasná pravidla pro výpočet průměrného měsíčného výdělku při změně týdenní pracovní doby;
 • Snazší zaměstnávání odborníků ve veřejné správě; s předchozím souhlasem zaměstnavatele bude umožněno jejich souběžné působení v orgánech podnikajících právnických osob;
 • Prokazování působnosti odborové organizace prostřednictvím notářského osvědčení (náklady by měli krýt zaměstnavatelé);
 • Možnost zkrácení nepřetržitého denního odpočinku v případě řešení havarijních stavů (až na 6 hodin);
 • Mladiství od 14 let i před ukončením základního vzdělání budou moci vykonávat lehké práce v době hlavních prázdnin; současně se požaduje písemný souhlas zákonného zástupce;
 • Registrovaní partneři budou zrovnoprávněni např. při přechodu mzdových a platových práv při smrti zaměstnance a jejich práva budou zohledněna pokud jde o překážky v práci na straně zaměstnance (příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb.). 

Účinnost novely se navrhuje na leden 2025. Je samozřejmě otázkou, zda je takový termín reálný. O potřebnosti výše uvedených změn není pochyb.