Mgr. Veronika Bočanová

člen CzELA

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Napsat zprávu

Veronika Bočanová má v oblasti pracovního práva dlouholeté zkušenosti s přípravou pracovně právní dokumentace a nastavováním obsahu pracovněprávních vztahů jak z pohledu zaměstnavatele, tak i zaměstnance. Řešila celou škálu pracovněprávní problematiky, jako jsou individuální pracovněprávní vztahy (vznik, změny, zánik pracovních poměrů, práva a povinnosti strany pracovního poměru, pracovní doby, disciplinární řízení apod.) a zastoupení zaměstnavatelů i zaměstnanců v soudních a správních řízeních s pracovněprávními aspekty. Má zkušenosti s řešením problematiky souběhu výkonu funkcí či pracovních úrazů a nemocí z povolání, různých otázek odměňování, nebo např. nastavení home office. Před příchodem do naší advokátní kanceláře působila v průběhu dvaceti let ve dvou českých advokátních kancelářích, kde se vedle své hlavní specializace věnovala také problematice školského práva, správnímu právu v enviromentální oblasti (nakládání s odpady) a civilnímu procesnímu právu při řešení komplikovaných soudních sporů ve všech fázích soudního řízení v různých oblastech podnikatelských aktivit.

Členství v profesních organizacích

  • Česká advokátní komora (ČAK)
  • Unie rodinných advokátů
  • Pochopila jsem, že v žádné situaci, byť by se zdála jednoduchá a v minulosti již stokrát řešená, není dobré se spolehnout na to, že dopadne stejně, jako situace předchozí. Ke každé smlouvě, výpovědi nebo jinému úkonu je nutné přistupovat individuálně, s otevřenou myslí a stoprocentním nasazením.
  • Zaměstnavatelů - velké a nadnárodní podniky

  • Zaměstnavatelů - malé a střední podniky

  • Manažerů a vedoucích zaměstnanců

  • Zaměstnanců

Neposkytuji

Moje hlavní specializace